Inleiding

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met de privacy van (potentiële) klanten en websitebezoekers, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken..

Privacy

Wij respecteren uw privacy. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij zorgen ervoor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Wij bieden producten en diensten op het gebied van repareren van personenauto’s en bedrijfswagens. Om u deze producten en diensten aan te kunnen bieden, werken wij samen met diverse externe partners.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

• Informatieverschaffing, waaronder het uitvoeren van analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, managementrapportages en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten;

• Het uitvoeren van marketingactiviteiten;

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

en kunnen daartoe om technische, operationele of commerciële redenen ook aan onze partners ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van onze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Autoschade Pippel.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan ons. Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening. Gegevens worden waar nodig wel intern, maar niet met derden gedeeld.

Cookies

In onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze website maken we gebruik van Google Analytics (onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google) om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website te verbeteren. Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

Contactformulier

Als u op onze website een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaart zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail of per telefoon.

Internetsites van derden

Op onze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Autoschade Pippel draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Autoschade Pippel de website en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Privacybeleid van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengen wij wijzigingen aan in onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen en raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen..

Beveiliging

Wij treffen beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen:

Toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Van onze website houden we statistieken bij, maar deze blijven anoniem.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Rechten Inzage in en wijziging van uw gegevens

U kunt ons schriftelijk vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te schrappen.

Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk kenbaar maken.

U verzoeken tot inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan autoschade@pippel.nl.

Wij informeren u dan zo spoedig mogelijk.

Autoschade Pippel B.V.

Ambacht 1

5301 KW Zaltbommel

tel. 0418-540659

mail: autoschade@pippel.nl